Skip to main content

Blog/Video

O emocionalnoj slobodi

Kada vezujemo svoj mir za neki spoljašnji objekat, osobu, situaciju – spavamo i hipnotisani smo. Vjerujemo da će nas nešto izvana usrećiti i tada smo na milosti i nemilosti spoljašnih okolnosti i drugih ljudi. U ovom video snimku pričam o povratku sebi i pronalsku ispunjenja i emocionalne slobode – ovdje sada  – tu u nama. 

Read More

Pogled kroz bebine oči

Kada se beba rodi, ona čak nije svjesna da postoji. Njene oči su nevine, pogled sveobuhvatan, širok. U bebinom tijelu sve senzacije se slobodno pojavljuju i nestaju, nema otpora ni prema čemu, nema podijeljenosti između bebe i svijeta koji je okružuje. To je čisto postojanje, čista svijest koja sve uključuje bez komentatora ‘uma’ koji bi […]

Read More

Sve se dešava samo od sebe (video)

Byron Katie kaže postoje samo tri vrste posla u svemiru – moj, vaš i Božiji. Moj posao je ono što ja mislim, kažem, osjećam, radim. Vaš posao je ono što vi govorite, kažete, osjećate, radite. Božiji posao je sve što je van ičije kontrole. Međutim, nakon nekog vremena uvidite da je sve zapravo Božiji posao – jer se sve dešava samo od sebe i o tome govorim u ovom videu.

Read More