Skip to main content

Individualne konsultacije

Kurs dubinskog osvještavanja

Da li ste se umorili od patnje, stresa i sukoba? Putem Rada Byron Katie možete trajno i dubinski razriješiti svoje stresne misli koje su uzrok sve naše patnje, te postati neko ko živi život autentičnije, slobodnije, sa više energije i u miru. Pozivam vas da...

Individualna sesija

Rad Byron Katie se može primijeniti na sve sfere života  koje u nama izazivaju stres. To mogu biti porodični i partnerski odnosi, zdravlje, razni strahovi (strah od smrti, neimaštine, odbijanja i sl.), sukobi koje doživljavamo u svakodnevnom životu sa bilo...