Skip to main content

Individualne konsultacije

Rad Byron Katie se može primijeniti na sve sfere života koje u nama izazivaju stres. To mogu biti porodični i partnerski odnosi, zdravlje, razni strahovi (strah od smrti, neimaštine, odbijanja i sl.), sukobi koje doživljavamo u svakodnevnom životu sa bilo kojom osobom, sa državom, Bogom, stres na poslu itd.

Poseban aspekat individualnih konsultacija je tema probuđenja i razotkrivanje istinskog sopstva.

Individualne konsultacije traju od sat do sat i po, zavisno od situacije i teme, i mogu uključivati i vođenu meditaciju na početku samog rada. Ta meditacija je osmišljena tako da nas opusti, da se automatski-mehanički um dovede bliže u doticaj sa mirom našeg sopstva.

Moji klijenti već nakon jedne sesije osjećaju olakšanje, steknu dublje uvide koji im kasnije pozitivno utiču na život i već u jednoj sesiji (ako ste spremni) vi možete da osjetite tektonsko pomjeranje u sebi starih obrazaca i uvjerenja – kao rezultat vidjećete svijet i sebe malo jasnije i malo manje ćete patiti generalno.

Ako želite da oprobate Rad sa mnom, za sve dodatne informacije pišite mi na – info@stvarnostjeljubazna.com

Radujem se susretu sa vama:)

Gordana