Skip to main content

Individualna sesija

Rad Byron Katie se može primijeniti nasve sfere života koje u nama izazivaju stres. To mogu biti porodični i partnerski odnosi, zdravlje, razni strahovi (strah od smrti, neimaštine, odbijanja i sl.), sukobi koje doživljavamo u svakodnevnom životu sa bilo kojom osobom, sa državom, Bogom, stres na poslu itd.

Individualne konsultacije traju oko sat vremena, zavisno od situacije i teme, i mogu uključivati i vođenu meditaciju na početku samog rada. Ta meditacija je osmišljena tako da nas opusti, da se automatski-mehanički um dovede bliže u doticaj sa mirom našeg sopstva.

Neke od tema koje se mogu obraditi u individualnim konsultacijama su:

  • muško/ženski odnosi
  • najveći strahovi/sramovi
  • moje tijelo i ja
  • iskrena i neustrašiva komunikacija, kako reći ‘ne’
  • novac i posao
  • iscjeljenje traume/stresnog iskustva iz prošlosti

 

Moji klijenti često nakon već jedne sesije osjećaju olakšanje, steknu dublje uvide koji im kasnije pozitivno utiču na život, i ako ste spremni i vi možete da osjetite značajno pomjeranje starih obrazaca i uvjerenja – kao rezultat vidjećete svijet i sebe malo jasnije i malo manje ćete patiti generalno.

Ako želite da oprobate Rad sa mnom, za sve dodatne informacije pišite mi na – info@stvarnostjeljubazna.com.

 

Uslovi zakazivanja i otkazivanja sesije

Plaćanje sesije: Sesija mora biti plaćena bar 24 sata prije samog termina koji ste zakazaili, u suprotnom zakazani termin će biti otkazan.

Za otkazivanje ili pomjeranje termina, potrebno je da se javite najmanje 12 sata prije same sesije koju ste zakazali. U slučaju blagovremenog otkazivanja, novac će vam biti vraćen, osim naknade za procesuiranje i slanje novca.

U slučaju otkazivanja sesije unutar 12 sata prije same sesije, gubite pravo na povrat novca. Kada zakažete sesiju, prihvatate automatski ove uslove.