Skip to main content

Kurs za iscijeljivanje odnosa

Da li ste se umorili od patnje, stresa i sukoba? Pozivam vas da prođete online kurs u trajanju od mjesec dana koji obuhvata 8 individualnih jedan-na-jedan sesija uz vođene meditacije.

Fokus ovog kursa su međuljudski odnosi jer iz mog dosadašnjeg iskustva to je neka oblast koja je često uzrok drugih problema u našem životu. Dešava se npr. da ljudi bježe od emocionalnog bola, pa ih na kraju stigne fizički jer je to posljednji poziv života na buđenje. Kada mi se javi osoba koja ima problem sa tijelom, jasno mogu da vidim da su tjelesni bolovi samo simptom duševnih i iz tog razloga sam odlučila da se posvetim isključivo odnosima jer tu nastaje velika većina emocionalnog bola i to je ono gdje ja sam kao praktičar Rada Byron Katie osjetila najviše pomaka u radu sa klijentima.

U toku ovog kursa možete da izaberete jedan odnos koji ćete temeljno preispitati kroz razne konfliktne situacije koje ste imali sa tom određenom osobom (često su to naši najbliži – otac, majka, brat, partner, itd.) i samo sagledavanje uma kroz te situacije će vas osloboditi i u svim drugim odnosima. Takođe, možete da izaberete da radite na više odnosa – birajući da obradimo one najintenzivnije sukobe u njima.

Kroz ovaj kurs naučićete da radite Rad samostalno kako biste mogli pomoći i sebi i drugima, namjenjen je ljudima koji žele da nauče Rad Byron Katie kao tehniku koja može biti od koristi tokom cijelog života za razrješavanje stresa, konflikta i generalno patnje.

Za prijave i dodatne informacije javite se putem inboksa strance Rad Byron Katie,

Email: info@stvarnostjeljubazna.com
Telefon: 00387 66 862 271

Radujem se susretu sa vama,

Gordana