Skip to main content

Rad (The Work)

Rad - video snimci

Ovdje možete poslušati kako se radi Rad i čak dok slušate možete i sami raditi i uvidjeti efekat ove prakse.

Kako se razvio Rad?

Byron Katie je patila od teške depresije u svojim ranim tridesetim godinama. I skoro deceniju padala je sve dublje u bijes, samoprezir i neprestana razmišljanja o samoubistvu; posljednje dvije godine tog razdoblja ona često nije mogla da izađe iz svo...

Šta je to Rad?

Rad je jednostavan, a opet moćan proces pomoću koga možemo identifikovati, preispitati i razriješiti stresne misli koje su uzrok sve patnje u svijetu. U svom osnovnom obliku Rad se sastoji od četiri pitanja i preokreta i ne zahtijeva ništa više od olo...

Šta je to 'praktični preokret'?

U Radu Byron Katie kada preispitujemo svoje misli jedan dio preispitivanja su tzv. preokreti. Svrha tih preokreta je da otvore naš um za širu realnost jer kada vjerujemo u samo jednu malecku misao naš um je zatvoren i krut. Neke misli imaju više pre...

Mala knjiga i radni list

Mala knjiga koja objašnjava suštinu Rada: Mala knjiga Osudi bližnjeg svog - radni list .

Jedno po jedno uvjerenje

Ako želite malo detaljnije da preispitate samo jedno uvjerenje, možete to uraditi uz pomoć ovog obrasca: http://thework.com/thework-old/srpski/downloads/onebelief_serbian.pdf