Skip to main content

O emocionalnoj slobodi

Kada vezujemo svoj mir za neki spoljašnji objekat, osobu, situaciju – spavamo i hipnotisani smo. Vjerujemo da će nas nešto izvana usrećiti i tada smo na milosti i nemilosti spoljašnih okolnosti i drugih ljudi. U ovom video snimku pričam o povratku sebi i pronalsku ispunjenja i emocionalne slobode – ovdje sada  – tu u nama. 

Read More

Pogled kroz bebine oči

Kada se beba rodi, ona čak nije svjesna da postoji. Njene oči su nevine, pogled sveobuhvatan, širok. U bebinom tijelu sve senzacije se slobodno pojavljuju i nestaju, nema otpora ni prema čemu, nema podijeljenosti između bebe i svijeta koji je okružuje. To je čisto postojanje, čista svijest koja sve uključuje bez komentatora ‘uma’ koji bi […]

Read More