Skip to main content

Ivana Milojević

Posetila sam raznovrsne radionice, upoznala mnoge zanimljive i divne ljude i izmedju ostalog praktikovala klasičan terapijski rad sa zaista dobrim terapeutima koje veoma volim i poštujem. Za Rad znam već nekoliko godina, radila sam ga puno puta i sama, ali mi je ponekad izmicala srž odgovora za kojima tragam. Zasto ovo pišem? Zato što sam nakon jedne sesije sa Gordanom, doživela tako duboke uvide da sam još uvek u dubokom čudu, sama pred sobom i potencijalom za otkrivanje Istine o nama koju nosi ova metoda. Gordana je divan pomagač na tom putu, blag i iskren prijatelj. Preporučujem je od srca svim hrabrim tragaocima za Istinom, koji se ne plaše sopstvenih dubina i susreta sa zaboravljenim delovima sebe.